BHV


De praktijkgerichte cursus Bedrijfshulpverlening van MKB Brandbeveiliging bestaat uit twee onderdelen.

1. Verlenen van eerste hulp (LEH)

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de

eerste hulp benadering.

Cursisten leren reanimeren en veilig een AED bedienen volgens de nieuwste richtlijn

en van de Nederlandse Reanimatieraad.

Verder komen de volgende zaken ruimschoots aan bod. Handelen bij de levensbedreigende

toestand van shock,

verzorgen van huidwonden, handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden,

botbreuken , ontwrichtingen en oogletsels.

Heeft u in uw werksituatie te maken met kinderen wordt er ook aandacht besteed aan

het gewonde kind en hoe te handelen in

levensbedreigende situaties bij kinderen. Naast de benodigde theorie worden de

vaardigheden veelvuldig geoefend.

2. Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (B&O)

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen.

In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand kan ontstaan

en zich verder ontwikkelt.

Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust.

Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod.

Verder trainen de cursisten in dit onderdeel onderdeel hun rol in de samenwerking met

externe hulpverleningsdiensten.

Welke informatie geef je door bij de melding van een incident?

Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV ’er bij een ontruiming?

Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn

aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van

de opleiding worden beantwoord.